3 Bất động sản

Nổi bật

Top

Bắc Ninh

Lô liền kề TH10-26 diện tích 104.3m2 KĐT Tùng Bách – Phượng Mao

Khu đô thị mới Phượng Mao, Quế Võ, Bắc Ninh

1.666.000.000₫

Bán

Nổi bật

Tài trợ

Bắc Ninh

Nhà liền kề lô TH10-20 KĐT Tùng Bách – Phượng Mao (hoàn thiện 1 tầng + cột lên T2)

KDT mới Phượng Mao, Quế Võ, Bắc Ninh

1.999.000.000₫

Bán

Nổi bật

Mới

Bắc Ninh

Lô liền kề TH7*-5 diện tích 113.9m2 KĐT Tùng Bách – Phượng Mao – Quế Võ – Bắc Ninh

KDT mới Phượng Mao, Quế Võ, Bắc Ninh

1.680.000.000₫

Bán

0 đánh giá về “Nguyễn Văn Hoàng

Trả lời